Pagalba

Turinys

Mašininis vertimas

SMVS – tai statistinio mašininio vertimo sistema. SMVS internetiniame puslapyje galima versti žodžius, frazes, sakinius ar tekstus lietuvių–anglų–lietuvių (bendrinė, teisės ir informacinių technologijų sritys) ir lietuvių–prancūzų–lietuvių (bendrinė ir teisės sritys) kalbų kryptimis. Paveikslėlyje pateikiamas internetinės svetainės titulinis puslapis.

Teksto vertimas

Vartotojas, norėdamas versti tekstą, turi naudotis SMVS internetiniu puslapiu. Sistema verčia tekstą vieno sakinio per sekundę greičiu. Naudoti sistemą labai paprasta. Tereikia pasirinkti norimą kalbų porą ir sritį, įrašyti arba įkelti norimą versti tekstą ir paspausti mygtuką „Versti“. Toliau pateikiama išsami SMVS internetinio puslapio funkcijų ir valdymo informacija.

Ekrano nuotrauka

 1. Viršutinis meniu. Viršutinio meniu funkcijos:
  1. Pritaikymas neįgaliesiems. Čia vartotojai galės pasirinkti šrifto dydį (galima rinktis mažą, vidutinį ir didelį šriftą) ir vartotojo sąsajos spalvas (galima rinktis juodą šriftą baltame fone arba baltą šriftą juodame fone).
  2. Vartotojo prisijungimas. Čia vartotojas galės registruotis, prisijungti prie sistemos, keisti slaptažodį ir atsijungti (registracija reikalinga norint versti naudojant terminų sąrašą ir norint išgauti terminus). Daugiau informacijos apie terminų išgavimą pateikta skyriuje „Terminų išgavimas“.
  3. Pagalba vartotojui. Čia vartotojas ras paaiškinimus, kaip naudotis SMVS.
  4. Išskleidžiamasis sąrašas. Vartotojas galės patekti į šiuos puslapius:
   1. Naršyklės priedai. Galima įsidiegti naršyklės priedus, dėl kurių naudoti SMVS tampa lengviau;
   2. Mobiliosios programos. Vartotojas ras informacijos apie mobiliąsias programas ir iš kur jas galima parsisiųsti;
   3. SMVS API prieiga. Informacija, kur reikia kreiptis norint gauti API dokumentaciją;
   4. Išgauti terminus. Vartotojai gali išgauti terminus iš dvikalbių ir vienakalbių tekstynų.
  5. SMVS internetinio puslapio kalbų pasirinkimas. Vartotojas gali pasirinkti, kokia kalba nori matyti vartotojo sąsają.
 2. Parinktys „Versti tekstą“, „Išversti dokumentą“ arba „Versti svetainę“. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta „Versti tekstą“, todėl vartotojas mato teksto vertimo aplinką. Parinkčių „Išversti dokumentą“ ir „Versti svetainę“ aplinkos aprašytos toliau pateiktuose skyriuose „Dokumento vertimas“ ir „Svetainės vertimas“.
 3. Terminų pasirinkimas. Šiame sąraše galima pasirinkti viešai prieinamus terminų sąrašus (viešai pateikti teisės ir informacinių technologijų sričių terminų sąrašai atitinkamos srities sistemoms) arba įtraukti vartotojo asmeninius terminų sąrašus. Terminus vertimo metu gali naudoti tik registruoti vartotojai. Daugiau informacijos apie terminų įtraukimą pateikiama skyriuje „Vartotojo terminų įtraukimas“.
 4. Kalbų poros ir srities pasirinkimas. Šiame sąraše vartotojas galės pasirinkti norimą kalbų porą ir savo verčiamo teksto sritį.
 5. Teksto įvesties langas. Galima įvesti tekstą patiems arba įkelti nukopijuotą tekstą. Teksto įvesties lange verčiamo teksto ilgis negali viršyti 20 000 simbolių.
 6. Išversto teksto išvesties langas. Vartotojui pateikiamas išverstas tekstas. Vertimą galima nusikopijuoti.
 7. Pažymėtas išversto teksto segmentas. Verčiamo ir išversto teksto ilgiai ne visuomet sutampa, todėl vartotojų patogumui sukurta funkcija, kai perkėlus pelę ant išversto teksto segmento paryškinamas vartotojo verstas teksto segmentas.
 8. Teksto išvalymo mygtukas. Paspaudus piktogramą, tekstas iš teksto įvesties lango išvalomas.

Dokumento vertimas

Aplinkoje „Išversti dokumentą“ vartotojas gali atlikti dokumento vertimą. Paspaudus užrašą „Įkelti dokumentą“ pasirenkamas dokumentas ir spaudžiama „Versti“. Maksimalus failo dydis, kurį galima įkelti, yra 15 MB. Baigus versti dokumentą jį galima parsisiųsti paspaudus mygtuką „Atidaryti“. Sistema verčia toliau nurodytų formatų failus:

 1. Paprastojo teksto failus (.txt)
 2. „Microsoft Word“ dokumentus (.docx, .doc)
 3. „Microsoft Excel“ skaičiuokles (.xslx)
 4. „Microsoft PowerPoint“ pateiktis (.pptx)
 5. „OpenOffice“ dokumentus (.odf)
 6. Vertimo atmintis „eXchange“ (TMX)
 7. XML lokalizacijos mainų failų formatus (angl. „XML Localisation Interchange File Format“) (XLIFF)

Svetainės vertimas

Naudojant SMVS sistemą galima versti ir internetines svetaines. Norint versti internetinę svetainę, tituliniame SMVS puslapyje reikia pasirinkti nuorodą „Versti svetainę“. Naudojant paprastą atsidariusio puslapio funkciją galima išversti norimą svetainę. Funkcijos ir jų valdymas aprašytos toliau.

Ekrano nuotrauka

 1. Laukas internetiniam adresui įvesti. Čia vartotojas turi įvesti norimos versti svetainės adresą.
 2. Išskleidžiamasis sąrašas kalbų krypčiai ir sričiai pasirinkti. Čia pasirenkama kalbų pora ir sritis, kuriuos naudodamas vartotojas nori versti svetainę.
 3. Vertimo mygtukas. Paspaudus mygtuką svetainė bus pradėta versti.

Paspaudus mygtuką „Versti“ SMVS atlieka vertimą ir pateikia vartotojui išverstą tekstą. Rezultatas rodomas tolesniame paveikslėlyje. Pavyzdyje buvo verčiama www.vu.lt svetainė naudojant LT–EN kalbų kryptį ir bendrinę sritį.

Ekrano nuotrauka

Vartotojo terminų įtraukimas

Vartotojas, turintis asmeninį terminų sąrašą, gali jį įtraukti į vertimo procesą. Tai galima atlikti išskleidus terminų pasirinkimo sąrašą ir pasirinkus „Įtraukti“.

Ekrano nuotrauka

Pasirinkęs „Įtraukti“ vartotojas toliau turi nurodyti savo terminų sąrašo pavadinimą ir pasirinkti terminų failą. Maksimalus failo dydis, kurį galima įkelti, yra 100 MB.

Ekrano nuotrauka

Terminų failas turi būti TSV (angliškai: „Tab Separated Values“) formatu. Failo koduotė turi būti UTF-8. Terminų failo pirmoje eilutėje reikia nurodyti kalbų porą, kuri atitinka failo turinį, pavyzdžiui, jei įkeliamas anglų–lietuvių kalbų terminų sąrašas, pirmoje eilutėje turi būti: „en lt“:

Ekrano nuotrauka

Vartotojui nurodžius terminų sąrašo pavadinimą ir pasirinkus terminų failą spaudžiamas mygtukas „Importuoti“. Importuojant terminus vartotojui pateikiamas toks vaizdas:

Ekrano nuotrauka

Atlikus terminų importavimą terminų sąrašo būsena pasikeičią ir vartotojas mato šį vaizdą:

Ekrano nuotrauka

Vartotojui įtraukus asmeninį terminų sąrašą, juo naudotis gali tik pats vartotojas (kiti vartotojai šio terminų sąrašo nematys). Terminų sąrašas priskiriamas konkrečiai mašininio vertimo sistemai, pavyzdžiui, jei terminų įtraukimas atliekamas pasirinkus sistemą „LT–EN bendrojo pobūdžio sritis“, tai mašininio vertimo sistemoje „LT–EN teisinė sritis“ šis terminų sąrašas nebus matomas:

Ekrano nuotrauka

Pastaba: rekomenduojama, kad į sistemą įtraukiami terminai atitiktų verčiamo teksto sritį. Kitu atveju naudojant terminus vertimas gali būti prastesnės kokybės nei terminų nenaudojant.

Terminų išgavimas

Vartotojas iš dvikalbio arba vienakalbio tekstyno gali automatiškai išgauti terminus. Vėliau terminus galima naudoti mašininiame vertime siekiant patobulinti konkrečios srities tekstų kokybę.

Vartotojas gali įkelti vienkalbį dokumentą .docx, .pdf, .txt ar kitu ne tokiu populiariu formatu arba dvikalbį dokumentą „Moses“ archyvo formatu (.zip arba .tar.gz). „Moses“ archyvo formato faile turi būti suarchyvuoti du failai tuo pačiu pavadinimu, kurių plėtiniai nurodo failo kalbą, pavyzdžiui, dvikalbis_tekstynas.en ir dvikalbis_tekstynas.lt. Plėtiniai turi būti rašomi mažąja raide, failų pavadinimuose (archyvo ir failų, esančių jame) negali būti tarpo simbolių. Failai, kurie yra „Moses“ archyve, turi būti lygiagretieji: failuose turi būti po vieną terminą eilutėje ir konkrečioje eilutėje esantis terminas pirmame faile turi atitikti terminą toje pačioje eilutėje kitame faile (turi būti jo vertimas).

Ekrano nuotrauka

Maksimalus failo dydis, kurį galima įkelti norint išgauti terminus, yra 20 MB.

Norint įkelti failą paspaudžiamas mygtukas „Pasirinkti failą“, pasirenkama kalba (kalbos) ir spaudžiamas mygtukas „Tęsti“. Atliekamas terminų atpažinimas. Jis gali užtrukti kelias minutes, atsižvelgiant į failo dydį. Pabaigus terminų išgavimo procesą galima parsisiųsti rezultatą paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“. Rezultatas pateikiamas TSV formatu. Jei terminai išgaunami iš dvikalbio tekstyno, juos peržiūrėjus galima įkelti į sistemą ir naudoti verčiant. Jei terminai buvo išgaunami iš vienkalbio tekstyno, juos reikia išversti į norimą kalbą ir tada galima įkelti į sistemą. Apie terminų įtraukimą ir terminų failų formatą daugiau informacijos rasite skyriuje „Vartotojo terminų įtraukimas“.

Naršyklės priedas

Vartotojų patogumui sukurti naršyklių priedai. Juos naudodamas vartotojas gali patogiai versti norimą internetinį puslapį. Įdiegti naršyklės priedą paprasta. Tolesniuose skyriuose pateikiamos instrukcijos, kaip tą padaryti. Įdiegtos funkcijos, automatiškai nustatančios, kokia naršyklė naudojama, ir atitinkamai pateikiančios tai naršyklei tinkamą priedą.

Naršyklės priedas pritaikytas „Internet Explorer 7“, „FireFox 3.5“, „Chrome 6“, „Safari 5“, „Opera 10“ bei naujesnėms jų versijoms. Toliau pateikiame diegimo ir naudojimo instrukcijas.

Viršutinio meniu išskleidžiamajame sąraše reikia pasirinkti punktą „Naršyklės priedas“. Atsidariusiame lange – nuorodą „Diegti priedą“.

„Internet Explorer“ naršyklė

Jei naudojate „Internet Explorer“ naršyklę, automatiškai siūlomas būtent šiai naršyklei skirtas priedas.

Ekrano nuotrauka

Paspaudęs nuorodą vartotojas matys lentelę.

Norint, kad naršyklės priedas būtų naudojamas kaip pagrindinis, lentelėje reikia uždėti varnelę ties „Make this my default provider for this Accelerator Category“ ir spustelėti mygtuką „Add“.

Paspaudus mygtuką „Add“, priedas automatiškai įdiegiamas ir juo galima iš karto naudotis.

Ekrano nuotrauka

Naudojimasis „Internet Explorer“ naršyklės priedu

Naudotis įdiegtu naršyklės priedu labai paprasta. Naršant internete tereikia norimame versti puslapyje spustelėti dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkti „Versti naudojant VU MV“ (angl. Translate with VU MT, pranc. Traduire avec VU TA).

Ekrano nuotrauka

Naršyklės priedas automatiškai nuskaito norimo versti puslapio kalbą ir parenka bendrinės srities vertimo sistemą. Jei norima kalbų pora arba sritis vartotojui netinka, jas galima pakeisti viršuje esančioje įrankių juostoje.

Ekrano nuotrauka

„FireFox“ naršyklė

Jei naudojate „FireFox“ naršyklę, automatiškai siūlomas būtent šiai naršyklei skirtas priedas.

Ekrano nuotrauka

Paspaudus nuorodą vartotojas matys lentelę, kurioje reikia spustelėti mygtuką „Install now“.

Ekrano nuotrauka

Toliau naršyklė paprašys vartotojo paleisti ją iš naujo. Atsiradusioje lentelėje reikia spausti „Restart now“. Naršyklė automatiškai bus paleista iš naujo ir jau bus galima naudotis priedu.

Ekrano nuotrauka

Naudojimasis „FireFox“ naršyklės priedu

Naudotis įdiegtu naršyklės priedu labai paprasta. Naršant internete tereikia norimame versti puslapyje spustelėti dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkti „Versti naudojant VU MV“ (angl. Translate with VU MT, pranc. Traduire avec VU TA).

Ekrano nuotrauka

Naršyklės priedas automatiškai nuskaito norimo versti puslapio kalbą ir parenka bendrinės srities vertimo sistemą. Jei norima kalbų pora arba sritis vartotojui netinka, jas galima pakeisti viršuje esančioje įrankių juostoje.

Ekrano nuotrauka

„Chrome“ naršyklė

Jei naudojate „Chrome“ naršyklę, automatiškai siūlomas būtent šiai naršyklei skirtas priedas.

Ekrano nuotrauka

Paspaudus nuorodą vartotojas matys lentelę, kurioje reikia spustelėti mygtuką „Pridėti“.

Ekrano nuotrauka

Naršyklės priedas pridedamas automatiškai ir juo iš karto galima naudotis.

Ekrano nuotrauka

Naudojimasis „Chrome“ naršyklės priedu

Naudotis įdiegtu naršyklės priedu labai paprasta. Naršant internete tereikia norimame versti puslapyje spustelėti dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkti „Versti naudojant VU MV“ (angl. Translate with VU MT, pranc. Traduire avec VU TA).

Ekrano nuotrauka

Naršyklės priedas automatiškai nuskaito norimo versti puslapio kalbą ir parenka bendrinės srities vertimo sistemą. Jei norima kalbų pora arba sritis vartotojui netinka, jas galima pakeisti viršuje esančioje įrankių juostoje.

Ekrano nuotrauka

„Opera“ naršyklė

Jei naudojate „Opera“ naršyklę, automatiškai siūlomas būtent šiai naršyklei skirtas priedas.

Ekrano nuotrauka

Paspaudus nuorodą plėtinys bus parsiunčiamas į kompiuterį ir vartotojas matys lentelę, kurioje, norint įdiegti priedą, reiks du kartus spustelėti pele.

Ekrano nuotrauka

Du kartus spustelėjus pele, vartotojas matys informacinį naršyklės pranešimą apie tolesnius veiksmus, kuriuos reikia atlikti norint įdiegti priedą. Informaciniame pranešime reikia spustelėti mygtuką „Go“.

Ekrano nuotrauka

Paspaudus mygtuką „Go“, vartotojas pateks į priedų tvarkymo puslapį, kur matys ir Vilniaus universiteto vertyklės priedą. Čia reikia spausti mygtuką „Install“ ir priedas bus įdiegtas bei parengtas naudoti.

Ekrano nuotrauka

Naudojimasis „Opera“ naršyklės priedu

Naudotis įdiegtu naršyklės priedu labai paprasta. Naršant internete tereikia norimame versti puslapyje spustelėti dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkti „Versti naudojant VU MV“ (angl. Translate with VU MT, pranc. Traduire avec VU TA).

Ekrano nuotrauka

Naršyklės priedas automatiškai nuskaito norimo versti puslapio kalbą ir parenka bendrinės srities vertimo sistemą. Jei norima kalbų pora arba sritis vartotojui netinka, jas galima pakeisti viršuje esančioje įrankių juostoje.

Ekrano nuotrauka

„Safari“ naršyklė

Jei naudojate „Safari“ naršyklę, automatiškai siūlomas būtent šiai naršyklei skirtas priedas.

Ekrano nuotrauka

Paspaudus nuorodą vartotojas matys lentelę, kurioje reikia spausti „Open“.

Ekrano nuotrauka

Spustelėjus mygtuką „Open“, naršyklė dar kartą paklaus vartotojo, ar tikrai nori įdiegti priedą. Tada reikia spustelėti mygtuką „Install“, naršyklės priedas bus įdiegtas ir parengtas naudoti.

Naudojimasis „Safari“ naršyklės priedu

Naudotis įdiegtu naršyklės priedu labai paprasta. Naršant internete tereikia norimame versti puslapyje spustelėti dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkti „Versti naudojant VU MV“ (angl. Translate with VU MT, pranc. Traduire avec VU TA).

Ekrano nuotrauka

Naršyklės priedas automatiškai nuskaito norimo versti puslapio kalbą ir parenka bendrinės srities vertimo sistemą. Jei norima kalbų pora arba sritis vartotojui netinka, jas galima pakeisti viršuje esančioje įrankių juostoje.

Ekrano nuotrauka

Mobilioji programa

Vartotojų patogumui sukurtos mobiliosios programos „Android“, „iOS“ ir „Windows Phone“ platformoms. Naudotis mobiliąja programa labai paprasta. Toliau pateikiamas mobiliosios programos funkcijų paaiškinimas.

1. Pirmuoju numeriu paveikslėlyje pavaizduotas kalbų poros ir srities pasirinkimo išskleidžiamasis sąrašas. Paspaudęs šį sąrašą vartotojas galį pasirinkti norimą kalbų porą ir sritį.

2. Antruoju numeriu pažymėtas teksto įvesties langas. Čia vartotojas gali įkopijuoti norimą versti tekstą arba tekstą įvesti telefono klaviatūra.

3. Trečiuoju numeriu pažymėtas teksto išvalymo mygtukas. Paspaudęs šį mygtuką, vartotojas išvalys įvestą tekstą teksto įvesties lange.

4. Ketvirtuoju numeriu žymimas išversto teksto išvesties langas. Čia vartotojui pateikiamas jo norimo versti teksto vertimas.

Ekrano nuotrauka